Traces

Dit betekent dat de oude invoerdocumenten vanaf 19 oktober 2017 niet meer toegestaan zijn. Verder is het belangrijk dat nu de invoerder het aanvragen van een controlecertificaat kan opstarten in plaats van de uitvoerder. Met de COI-controlecertificaten wordt gestreefd naar 100% digitale documentatie, snellere invoerprocedures, minder administratie, betere traceerbaarheid en fraudepreventie. Om deze verandering vlot te laten verlopen was er een overgangsperiode van zes maanden van kracht (van 19 april tot 19 oktober 2017), waarin zowel met papieren als met elektronische certificaten gewerkt kon worden.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy