Giấy chứng nhận kiểm định thông qua Traces

Ứng tuyển ngay

Để đăng ký các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng nhấn vào nút "Đăng ký trực tuyến" bên dưới và chúng tôi sẽ phản hồi bằng một đề nghị.
Đăng ký trực tuyến

Traces

Bạn đang nhập các sản phẩm được chứng nhận hữu cơ EU vào Liên minh Châu Âu phải không? Những quy định EU mới đã công bố rằng bắt đầu từ ngày 19 tháng 04 năm 2017, những hàng nhập khẩu hữu cơ từ bên ngoài EU vào EU cần phải được bảo lãnh bằng Giấy chứng nhận kiểm định (COI) thông qua Ủy ban EU dựa trên Công cụ CNTT ‘TRACES’. Từ ngày 19 tháng 10 năm 2017, Giấy chứng nhận giao dịch nhập khẩu (ITC - Import Transaction Certificate) thường được sử dụng hiện nay sẽ không còn được sử dụng nữa để nhập khẩu vào Liên minh Châu Âu.
Đọc thêm

Chúng tôi có thể giúp bạn không?

Eerik Schipper +31 38 426 01 00
Gửi tin nhắn

Control Union cung cấp nhiều cấp độ dịch vụ khác nhau liên quan đến giấy chứng nhận COI, từ việc cấp giấy chứng nhận được yêu cầu đến quản lý hoàn toàn các gói công việc.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy